Elektros paslaugos


Elekros skirstymo operatoriaus (ESO) lauko tinklų projektai iki 10kV


Techninių dokumentų paruošimas
Valstybinės energetikos inspekcijos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų išdavimui


Išorės, vidaus elektros įrenginių
projektai, montavimo darbai


Nuotolinio ryšio (telekomunikacijų)
inžinerinių sistemų įrengimas


Elektros įrenginių varžų matavimai


Žaibosaugos įrenginių projektai,
įrengimas


Apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų projektai, įrengimas


Prekyba elektros instaliacinėmis
medžiagomis